[A-Z] Thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng 2024

24/09/2023

thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng

Xóa thế chấp sổ đỏ là một thủ tục quan trọng mà bạn cần thực hiện khi đã tất toán khoản nợ cho ngân hàng và muốn lấy lại quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất của mình. Trong bài viết dưới đây, Banker247 sẻ chia sẻ chi tiết A – Z điều kiện, hồ sơ, thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng mới nhất 2023. Cùng tìm hiểu nhé!

Xóa thế chấp sổ đỏ là gì?

Xóa thế chấp sổ đỏ (còn gọi là giải chấp sổ đỏ) là việc xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, giải trừ thế chấp với tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất khi nó đã chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm cho khoản nợ. Để xóa thế chấp sổ đỏ, người vay cần thực hiện nghĩa vụ tất toán khoản vay cho ngân hàng nơi mình thế chấp sổ đỏ và làm các thủ tục theo quy định.

Điều kiện để làm thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng

Điều kiện để xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng

Theo Điều 19 của Thông tư 07/2019/TT-BTP, để đủ điều kiện làm thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng, bạn cần hoàn thành nghĩa vụ trả toàn bộ cả nợ và lãi cho ngân hàng khi đến thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Ngoài ra, bạn cũng chỉ được xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng khi:

 • Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng biện pháp bảo đảm khác.
 • Thay thế toàn bộ tài sản bảo đảm bằng tài sản khác.
 • Xử lý xong toàn bộ tài sản bảo đảm.
 • Có căn cứ chứng minh tài sản bảo đảm bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ hoặc bị phá dỡ, bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Có bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ biện pháp bảo đảm, tuyên bố biện pháp bảo đảm vô hiệu.
 • Đơn phương chấm dứt biện pháp bảo đảm hoặc tuyên bố chấm dứt biện pháp bảo đảm trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 • Xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở trong trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật.
 • Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm.
 • Theo thỏa thuận của các bên.

Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng

Hồ sơ cần chuẩn bị để xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng

Để thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng được thực hiện nhanh chóng, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu số 04/XĐK).
 • Bản gốc Giấy chứng nhận trong trường hợp tài sản bảo đảm có Giấy chứng nhận.
 • Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận thế chấp (gồm bảo sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
 • Sổ đỏ (bản chính).
 • Văn bản ủy quyền (nếu có) (gồm bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Nếu trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký thế chấp chỉ có chữ ký của bên bảo đảm thì có thể thay thế văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận thế chấp bằng các loại giấy tờ sau:

 • Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại (gồm bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
 • Văn bản giải chấp,văn bản thanh lý hợp đồng thế chấp, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc văn bản khác chứng minh việc xử lý xong toàn bộ tài sản thế chấp.
 • Giấy tờ chứng minh tài sản bảo đảm bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ hoặc bị phá dỡ, bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ biện pháp thế chấp, tuyên bố hợp đồng thế chấp vô hiệu.

Thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng

Thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng

Thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ: Người yêu cầu xóa đăng ký nộp hồ sơ xóa thế chấp sổ đỏ tại cơ quan có thẩm quyền là Văn phòng Đăng ký đất đai (hoặc là chi nhánh của Văn phòng Đăng ký đất đai) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa.
 • Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo cho người yêu cầu xóa đăng ký biết về việc chấp nhận hay từ chối hồ sơ. Nếu hồ sơ được chấp nhận, cán bộ tiếp nhận sẽ cung cấp cho người yêu cầu xóa đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Trường hợp từ chối hồ sơ, cán bộ tiếp nhận phải nêu rõ lý do và hướng dẫn để người yêu cầu xóa đăng ký hoàn thiện hồ sơ.
 • Bước 3: Giải quyết yêu cầu: Sau khi thông báo chấp nhận hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai tiến hành ghi nội dung xóa đăng ký và Sổ địa chính và trên Giấy chứng nhận (nếu có).
 • Bước 4: Kiểm tra thông tin giải chấp: Sau khi hoàn thành giải quyết yêu cầu, Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ cập nhật thông tin giải chấp trên trang bổ sung của sổ đỏ.
 • Bước 5: Thanh toán phí: Người yêu cầu xóa đăng ký thanh toán các khoản phí gồm phí xóa đăng ký thế chấp, phí cấp Giấy chứng nhận, phí lưu trữ sổ đỏ và các khoản phí khác (nếu có).
 • Bước 6: Trả kết quả cho người yêu cầu xóa đăng ký: Sau khi hoàn tất các thủ tục xóa đăng ký giải chấp và người yêu cầu xóa đăng ký hoàn thành đóng các khoản phí, Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ gửi Giấy chứng nhận cho người yêu cầu xóa đăng ký qua đường bưu điện.

Lệ phí, thời hạn giải quyết xóa thế chấp sổ đỏ

Lệ phí, thời hạn giải quyết xóa thế chấp sổ đỏ 

Theo Điều 4 Thông tư 202/2016/TT-BTC, lệ phí xóa đăng ký thế chấp đất là 20.000 đồng/hồ sơ. Người yêu cầu xóa đăng ký có thể chi trả thêm các khoản phí như phí cấp giấy chứng nhận, phí lưu trữ sổ đỏ, phí gửi bưu điện …

Theo Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

 • Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ;
 • Nếu nhận hồ sơ sau 15h chiều thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo.
 • Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; không quá 13 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Thông tin xóa thế chấp sổ đỏ được ghi ở đâu?

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 20 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, thông tin xóa thế chấp sổ đỏ được ghi rõ tại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận.

Theo Điểm c Khoản 5 Điều 18 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT thông tin xóa thế chấp sổ đỏ được ghi như sau: “Xóa nội dung đăng ký thế chấp ngày …/…/… (ghi ngày đã đăng ký thế chấp trước đây) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).”

Qua bài viết, bạn đã biết được thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng. Đây là một thủ tục pháp lý quan trọng bạn cần thực hiện sau khi tất toán khoản vay cho ngân hàng để lấy lại quyền sử dụng tài sản của mình. Nếu bạn còn thắc mắc nào về thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng, bạn có thể truy cập website https://banker247.vn/ hoặc liên hệ với Banker247 theo Hotline: 08.49.66.68.68 để được hỗ trợ 24/7 nhé! Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

Rate this post
Có Thể Bạn Thích :
Tags: , ,

Các bài viết cùng chuyên mục

VietinBank cho vay trả nợ ngân hàng khác
Vợ nợ xấu chồng có vay ngân hàng được không
Lãi suất vay đáo hạn ngân hàng

Chúng tôi sẵn sàng
hỗ trợ 24/7

 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng trực
  tuyến của Banker 247

  08.49.66.68.68
 • Quý khách có thể liên hệ
  với chúng tôi qua

  • zalo
  • facebook
  • mail

Đăng ký để được tư vấn nhanh nhất