Vay kinh doanh

Admin Tháng Mười 15, 2021

2

Vay kinh doanh là hình thức vay chỉ trả lãi hàng tháng, gốc (tiền vốn vay) trả cuối kỳ (thông thường kỳ 6 tháng đến 1 năm phải trả vốn vay lại cho ngân hàng)

  • Có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc xác nhận có kinh doanh tại địa phương (đính kèm mẫu) vay
  • Biên lai thuế
  • HÌnh ảnh kinh doanh thực tế
  • Bản báo cáo danh thu 6 tháng gần nhất

Lưu ý:

  • Banker 247 thế mạnh cho vay kinh doanh 12 tháng  thay vì 6 tháng phải đáo hạn
  • Hạn mức cá nhân cho vay ko có Giấy phép kinh doanh lên đến 5 tỷ